Information

Här kan du läsa om våra särskilda resevillkor samt de allmänna resevillkoren som gäller. Du kan också läsa om resegarantin som vi på Tee2Green Travel självklart har ställt till Kammarkollegiet och som ger en ökad trygghet för dig som kund.

Har du några övriga funderingar är du välkommen att maila oss på info@tee2greentravel.se eller ringa oss på 08-258885 så svarar vi gärna på era frågor.

Våra kunders integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter. FK Travel AB (559260–0133) utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

FK Travel AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats och när du bokar en resa med oss.

Du kan kontakta oss via telefon 08-25 88 85 eller e-post info@tee2greentravel.se
Insamling av personuppgifter
Uppgifter som samlas in vid bokningsförfrågan
När du gör en bokningsförfrågan via vår hemsida samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna svara på din förfrågan. De uppgifter vi samlar in är namn, adress, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post).

Uppgifter som samlas in i samband med bokning och resa
När du bokar en resa med oss samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna genomföra din beställning. De uppgifter vi samlar in är namn, adress, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post), hcp, födelsedatum, passuppgifter, information om lojalitetsprogram (t.ex. Eurobonus) eventuella allergier och annan medicinsk information som kan vara relevant för din resa.
När du genomför en resa med oss samlar vi också in uppgifter gällande bokningen dvs. bokningsnummer, resmål och reslängd.

Vid bokning förekommer att en person lämnar uppgifter om flera personer i ett resesällskap. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna till oss har samtliga resenärers samtycke för att lämna ut uppgifterna.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev
Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev samlar vi in e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrev till dig och för att anpassa innehållet i nyhetsbrevet till just dig. Det är dels din e-postadress och dels uppgifter om din resehistorik, ditt användarmönster och dina preferenser. Genom att använda dessa uppgifter kan vi ge dig de erbjudanden som vi tror att du har störst intresse och nytta av.
Uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats

När du använder vår webbplats samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka produkter du är intresserad av. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kopplar vi ihop uppgifterna om ditt användarmönster med de andra uppgifter vi har samlat in om dig. Informationen använder vi för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när just du besöker oss. Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier.

Vi behandlar i huvudsak dina uppgifter för att kunna fullgöra ett avtal d.v.s. leverera de resetjänster du beställt av oss. Vi behandlar även uppgifter med stöd av samtycke samt för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser.

När du bokar en resa med oss används dina uppgifter för att ställa ut biljetter och resedokument samt boka hotell. Uppgifterna lämnas ut till de leverantörer vi samarbetar med för att tjänsten ska kunna levereras (flygbolag, hotell, golfbanor, hyrbilsföretag, leverantörer av aktiviteter etc.). Överföring till tredje land sker om du reser till ett land som inte är medlem i EU eller EES.
När du har bokat en resa med oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse och viktig information om din resa. Vi använder oss av e-post och SMS.
Vi använder också uppgifterna för bokföring.

Vi sparar uppgifterna vi samlar in i vår kunddatabas och vårt bokningssystem. Personuppgifterna sparas i 2 år om du inte samtyckt till att vi sparar dina uppgifter längre. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina uppgifter så länge du väljer att fortsätta ta emot kommunikation från oss.

Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig, kontakta oss på info@tee2greentravel.se så får du ett registerutdrag.
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet sker utan samtycke. All annan behandling sker med stöd av samtycke, du kan närsomhelst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att dina uppgifter kompletteras eller rättas.
Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi bryter mot reglerna. Från 25:e maj 2018 finns en e-tjänst för detta på Datainspektionens hemsida. Datainspektionen tar emot din anmälan och beslutar om tillsyn.